Kontakt

Formularz kontaktowy*


*Administratorem danych jest Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi niniejszego zapytania. Jestem świadomy/a, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia niniejszego zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi.

Dane adresowe


 • Kopalnia Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka
 • (12 278 72 51
 • zmwieliczka@kopalnia.pl
 • NIP 683-17-05-025
 • REGON 351428631
 • Kapitał zakładowy: 470.000,00 PLN
 • KRS 0000095741
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Konto bankowe:
  Bank Pekao SA 06 1240 4748 1111 0000 4875 0158

Mapa