Kontakt

Adres:

Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.

Park Kingi 1

32-020 Wieliczka

Data założenia: 01.05.1998

12 278 72 55, 12 278 72 51
księgowość: 12 278 72 50
produkcja: 12 278 72 52

NIP: 683-17-05-025, REGON: 351428631, Kapitał zakładowy: 470.000,00 PLN,

KRS 0000095741
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: Bank Pekao SA 06 1240 4748 1111 0000 4875 0158

shadow