Kontakt

Adres:

Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o.

Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

NIP: 683-17-05-025, REGON: 351428631, Kapitał zakładowy: 470.000,00 PLN,

KRS 0000095741
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: Bank Pekao SA 06 1240 4748 1111 0000 4875 0158

Dyrektor ds. technicznych – Marek Burda

12 278 72 66
Dział Usług Mechanicznych. Kierownik - Tadeusz Kurowski
12 278 72 52
Oddział Utrzymania Instalacji. Kierownik – Bogdan Burda
12 278 72 56
Oddział Obróbki i Montażu. Kierownik – Zdzisław Dela
12 278 72 73
Centralna Narzędziownia. Kazimierz Twardosz
12 278 72 73
Nadzór nad Urządzeniami Poddozorowymi - Cezary Cybulski
12 278 72 51

shadow